Socialdemokraternas senaste 4 år

Här kommer det lite fakta, Du får ursäkta att det är mycket siffror att hålla reda på men det är lite det som är saken i denna post att lyfta fram dessa siffror så att du kan bilda dig en uppfattning om skatten i Sverige.

Här nedan presenteras all fakta med källhänvisningar:

45 MÅNADER MED STEFAN LÖFVÉN – ”SVERIGE GÅR BRA”…..??? (=
 
Stefan Löfvén har nu varit statsminister i snart 43 månader. Under den tiden har:
 
• Kronan fallit med -19,9% mot dollarn (mars-2018)
 
• Kronan fallit med -12,1% mot euron (mars-2018)
 
• Invandringsrekord slagits 2015, 2016 och 2017 med 134.240, 163.005 respektive 144.489 personer, dvs totalt 441.734 vilket är den största invandringen på 3 år i Sveriges historia!! (jämför mot det tidigare årsrekordet 2014 om 126.966 invandrare under Fredrik Reinfeldt). Det blev således ingen reducering av invandringen som S+Mp påstod och påstår.
 
• Kostnaderna migration & integration landade förra året på 71,2 miljarder kr eller 7,4% av statsbudgeten i höständringsbudgeten 2017 (jämför försvarets 50,2 miljarder kr eller rättsväsendets 43,9 miljarder kr).
 
• Skatterna höjts 2015-2018 med +113,9 miljarder kr eller +12,8% på 3 år till den rekordhöga statsbudgeten 1.000,5 miljarder kr 2018 (43,7 miljarder kr 2016, 38,5 miljarder kr 2017 och nu 28,1 miljarder kr i budget 2018).
 
Skattehöjningarna som S+Mpregeringen genomfört resulterar bl a i att Sverige 2018 nu har:
 
• Världens högsta marginalskatt (60,3%)
• De högsta kommunalskatterna någonsin (g-snitt 32,12%)
• Näst högsta moms inom EU (25%)
• Högsta sociala avgifterna inom EU (45,82%)
• 5:e högsta kapitalbeskattning inom EU (30%)
• De högsta punktskatterna på bensin & diesel (63,9 & 57,4%)
• Den högsta konsumtionsskatten på el någonsin (41,38%)
• Ett totalt skattetryck om 43,9% av BNP !
• M m
 
Ytterligare exempel: Genomförda och aviserade skattehöjningar, summerade och sorterade efter storlek i miljoner kronor:
 
– Höjda arbetsgivaravgifter för unga, 18,730 miljarder kr
 
– Försämrat ROT- och RUT-avdra samt slopat läxrut, 5,770 miljarder kr
 
– Slopad avdragsrätt för pensionssparande, 4,460 miljarder kr
 
– Höjd bensinskatt (3,87 + 0,35 mdr), exkl. indexeringen, 2017-2018; 4,220 miljarder kr
 
– Försämrad brytpunkt för statlig inkomstskatt, 2,930 miljarder kr
 
– Höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring, 2,790 miljarder kr
 
– Höjd marginalskatt (avtrappat jobbskatteavdrag), 2,710 miljarder kr
 
– Höjd energiskatt på el, kommande skatteförändringar på energiområdet (helårseffekt 2018) – men skatteväxling då skatten för kärnkraftverk och vattenkraft minskar lika mycket (redovisas därför även under sänkningar), 2,380 miljarder kr
 
– Höjd resolutionsavgift (dold bankskatt), 2,180 miljarder kr
 
– Ny kemikalieskatt på vissa elektroniska produkter, 1,980 miljarder kr
 
– Höjd skatt på tobak och alkohol, 1,890 miljarder kr
 
– Höjda arbetsgivaravgifter för äldre (den särskilda löneskatten), 1,770 miljarder kr
 
– Höjd bensinskatt, indexering 2017-2018, 1,731 miljarder kr
 
– Bankskatt – (avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuld-förbindelser), 1,650 miljarder kr
 
– Höjd fordonsskatt för lätta fordon, 1,555 miljarder kr
 
– Slopad avdragsrätt för representation vid måltider, 1,035 miljarder kr
 
– Flygskatt (helårseffekt 2019=1,37 mdr), 1,020 miljarder kr
 
– Sänkt intäktsränta i skattekontot, 0,730 miljarder kr
 
– Höjd koldioxidskatt, 0,600 miljarder kr
 
– Förmånsbeskattning, privata sjukvårdsförsäkringar (helårseffekt 2019=1,17 mdr) 0,590 miljarder kr
 
– Malus- förhöjd fordonsskatt för nya bilar 1juli, (helårseffekt 2019=1,34 mdr), 0,450 miljarder kr
 
– Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter, 0,180 miljarder kr
 
– Höjning av försenings- och kontrollavgifter, 0,110 miljarder kr
 
– Slopad slussningsregel moms, 0,100 miljarder kr
 
– Ändrad beräkning av bilförmån, 0,084 miljarder kr
 
– Höjd koldioxidskatt i värmesektorn, 0,080 miljarder kr
 
– Personalliggare i fler verksamheter, 0,060 miljarder kr
 
– Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner – men begränsad skattenedsättning för vissa 0,048 miljarder kr
 
– Punktskatt på e-cigaretter, 1 juli 2018, 0,030 miljarder kr
 
– Anpassning av investeraravdraget, 0,018 miljarder kr
 
– Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, 1aug 2018, 0,010 miljarder kr
 
– Höjd SINK-skatt för utlandsboende, 0,370 miljarder kr
 
– Höjdskatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer och höjda skatter på naturgrus och bekämpningsmedel, 0,350 miljarder kr
 
– Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor, 0,338 miljarder kr
 
– Höjd biomoms (6 till 25 %) och omläggning av filmstödet, nettohöjning 0,265 miljarder kr
 
– Slopad skattereduktion för gåva till välgörenhet, 0,250 miljarder kr
 
– Höjd skatt “elektrisk kraft”, 0,190 miljarder kr
 
– M m.
 
Om man räknar in ALLA skatter (kommunalskatt, marginalskatt, moms, sociala avgifter, vägtrafikskatt, bensin-/dieselskatt, elskatt, alkoholskatt, tobaksskatt, osv) så betalade varje sysselsatt person i genomsnitt 76,1% i skatt under 2017. Konkret så innebär detta att svensken arbetar från måndag kl 08.00 till torsdag kl 15.26 för betalning av skatter till staten medan arbetstiden torsdag kl 15.26 till fredag kl 17.00 ger den egna inkomsten efter skatt!
 
Svenska folket undrar givetvis:
 
– HUR KAN DETTA VARA NÖDVÄNDIGT NÄR VI HAR EN SÅDAN ÖVERDIMENSIONERAD INVANDRING SOM ENLIGT S+MP ÄR ”LÖNSAM”…??
 
– HUR KAN M, C, KD OCH L VILJA FORTSÄTTA STÖDJA S+MP-REGERINGENS POLITIK, BUDGET OCH SKATTEHÖJNINGAR ENLIGT OVAN P S S SOM HITTILLS…??
 
– VARFÖR EU-ANPASSAR MAN INTE SKATTERNA TILL EU-SNITTET ISTÄLLET? DÅ KANSKE FÖRETAGEN OCH SVENSKA FOLKET FÅR NYTTA AV EU-MEDLEMSKAPET! DÅ KAN VÅRA INHEMSKA FÖRETAG OCH JORDBRUK KONKURRERA PÅ LIKA VILLKOR…!! (VI EU-ANPASSAR JU ALLT ANNAT)
 
Källor:
Länk 1. Genomsnitt om 76,1% i skatt för genomsnittssvensken 2017.
https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/2111274085585054
 
Länk 2. Växelkursutveckling. Ekonomifakta.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Vaxelkursutveckling/
 
Länk 3. Största procentuella folkökningen sedan 1861. SCB.
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-befolkningsforandringar-2016/
 
Länk 4.Flera miljongränser passerades under 2017
Statistiknyhet från SCB 2018-02-21.
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/folkmangd-och-befolkningsforandringar-2017/
 
Länk 5. Höständringsbudget 2017. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/4a65cf/contentassets/7764ad75584047b794e59748c24c82b4/hostandringsbudget-for-2017-prop.-2017182.pdf
 
Länk 6. Budgetpropositionen för 2018. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/4a6e13/contentassets/79f6d27416794f0bb146c792e02b65fc/budgetpropositionen-for-2018-hela-dokumentet-prop.-2017181.pdf
 
Länk 7. Budgetpropositionen för 2017. Regeringen.se.
http://www.regeringen.se/4a6d8d/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/forslag-till-statens-budget-for-2017-finansplan-och-skattefragor-kapitel-1-12-bilagor-1-21
 
Länk 8. Budgetpropositionen för 2016. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/4a6c26/contentassets/49618bcb4fd94b6081d9696f55bc7f8d/forslag-till-statens-budget-for-2016-finansplan-och-skattefragor-kapitel-1-12-och-bilagor-1-16.pdf
 
Länk 9. Budgetpropositionen för 2015. Regeringen.se.
http://www.regeringen.se/49bb10/contentassets/f479a257aa694bf097a3806bbdf6ff19/forslag-till-statens-budget-for-2015-finansplan-och-skattefragor-kapitel-1-7
 
Länk 10. Marginalskatt i Sverige. Ekonomifakta.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Marginalskatt/
 
Länk 11. Kommunalskatter i Sverige.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-arbete/Kommunalskatter/
 
Länk 12. Arbetskraftskostnader internationellt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Arbetskraftskostnader-internationellt/
 
Länk 13. Moms – Internationellt. Ekonomifakta.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-konsumtion-och-produktion/Moms-i-Sverige-och-EU/
 
Länk 14. Kapitalinkomstskatt. Ekonomifakta.
http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skatt-pa-foretagande-och-kapital/Kapitalskatt/
 
Länk 15a. Konsumtionsskatt på bensin. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/Konsumtionsskatter-pa-bensin/
 
Länk 15b. Ny lag om automatiskt höjd bensinskatt varje år. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2015/maj/automatiskt-hojd-bensinskatt-i-framtiden/
 
Länk 16. Konsumtionsskatt på diesel. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/Konsumtionsskatter-pa-diesel/
 
Länk 17. Konsumtionsskatt på el. Ekonomifakta. h
ttp://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Styrmedel/Konsumtionsskatter-pa-el/
 
Länk 18. Nya skatter i Sverige 2017. Easycredit.
https://www.easycredit.se/nyheter/2017/nya-skatter-2017/
 
Länk 19. Rekordhöga skatter 2017. Dagens Industri 4 jan.
http://www.di.se/opinion/pwc-rekordhojda-skatter-2017/
 
Länk 20. Totalt skattetryck om 43,9% av BNP år 2017. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Skatter/Skattetryck/Skattetrycket-historiskt/
 
Länk 21. S+Mp-regeringens skattehöjningar medför företagsflykt. EU-anpassa skatterna istället för att höja dem! Fri Konservativ. https://www.facebook.com/frikonservativ/photos/a.1555505408051830.1073741828.1551772258425145/1771031606499208/?type=3
 
Länk 22. Invandringsrekordet från 1994 slaget varje år sedan 2006. SCB. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/2147739725271823
 
Länk 23. Från 0,7% till 18,5% utrikesfödda på drygt 100 år. SCB. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/2151477391564723
Share

Lämna en kommentar