Principer för rättssäkerhet

Här nedan presenteras de principer som gäller för alla oss som jobbar med bevakning och säkerhet, Polisen mfl. Rättssäkerhet rör förhållandet mellan den enskilde och staten, För att förhindra maktmissbruk har det ansetts nödvändigt att i rättssystemet bygga in vissa rättssäkerhetsgarantier för att skydda den enskilde mot godtycke och övergrepp från statens sida. Vad innebär då rättssäkerhet …

Läs merPrinciper för rättssäkerhet

Share