Snattari-Stöld-Gripande

Under alla år jag jobbat som Civil väktare i butiksmiljö så har man alltid tankar inför gripandet av personen som stulit eller snattat varor, Denna del av jobbet är även den farligaste delen av alla delar detta då ingen situation är den andra lik och varje ingripande är speciellt på väldigt många sätt.
Många gånger behöver en konfrontation inte alltid leda till ett gripande då det finns möjligheter att även ge tillsägelse för mindre saker som tex när en person stoppar på sig ett antal såna där genomskinliga platspåsar avsedda för frukt & grönt eller potatis etc.
Det finns dem som ibland bara tar en 10-20 såna påsar, Då brukar jag ge tillsägelse och be dem återlämna dessa till butiken igen.
Men sen har vi alla dessa situationer när vi ska gripa då det är detta jag kommer fokusera på i detta inlägg.

Gripande av barn under 15 år en så kallad “LUL” som står för Lagen om unga lagöverträdare, Dessa är inte några man behöver oroa sig för att dem kommer använda våld, Visst det finns händelser från även så unga som använder våld vid gripande men det har varit extremt sällsynt genom alla år jag jobbat i butiker.
Gripande av barn över 15 men under 18 “Ej vuxen men straffmyndig, Här är det betydligt vanligare att mötas av våld dock inte heller vanligt men det sker oftare att dessa personer använder våld än dem under 15 år, Och till 98 % av fallen är det killar som står för flyktförsöken, Utövat våld i form av sparkar, slag, armbågar med mera.
Personer under 15 år är oftast intresserade av olika former av godis när dem tillgriper varor som dem inte betalar för, Personer över 15 men inte fyllda 18 gäller samma sak men här tillkommer förutom godis ofta varor som energidrycker eller andra former av sportdrycker men även alkohol som öl och cider är vanligt förekommande snatteri varor.
Här kan man säga att 7 av 10 som snattar är killar och att det snattas i grupp är vanligt när en skola finns i närheten av butik, Tjejer tillgriper oftast samma sak som killar men dem tillgriper även varor från finkem där artiklar som deo, shampoo, tandkräm eller andra likande varor finns, Men även Naturgodis står högt på listan för tjejer som dem stjäl.

Personer över 18 år oavsett samhällsklass stjäl alla förekommande varor i aktuell butik det som är vanligt bland narkomaner och alkoholister är till exempel färdigmat som nygrillad kyckling eller sallader men varor som tonfisk eller andra konserver ligger högt på listan över vad den typen av personer tillgriper i butik.
Kvinnor och män stjäl oftast samma typ av varor och inga varor är fria från att stjälas utan alla varugrupper ingår hos vuxna personer många använder oftast påsar, väskor, drabanter, ryggsäckar eller såna fickor i jackor eller innanför jacka eller byxa.
På sommaren är det oftare folk som stjäler använder ovan nämnda medhavda väskor etc då folk är mer lättklädda.
Våldet som man kan mötas av från vanligt folk är att dem sätter sig till motvärn eller försöker slänga ifrån sig varan eller varorna.
Personer från alla samhällsklasser stjäl varor så är det bara och har alltid varit, Allt från högt uppsatta politiker och myndighetspersoner till vanliga Svensson.
Alla som stjäl har en sak gemensamt med varann, 99 % av alla har ett speciellt beteende som gör att dem märks, Jag kommer inte skriva om detaljer på vad som utmärker en person som inte tänker betala för sina varor från en som är hederlig och betalar alltid.

När vi kommer till ligor eller dem som är proffs på detta och har det som levebröd och stjäl för stora summor så skiljer deras  “Modus Operandi – “tillvägagångssätt” ” ett helt annat än alla andra vanliga snattare.
På grund av min extremt långa erfarenhet så vill jag inte ge mer noggranna detaljer på hur man ser att en stortjuv eller en liga eller grupp av personer har för avsikt att stjäla stora mängder varor tex kött i allmänhet, Chocklad kakor eller andra lättsålda varor då detta är en yrkesstolthet jag har som gör att jag lätt kan se när dessa personer är på gång att göra sig skyldig till en större omfattande stöld.
Våldet från den här typen av personer är det farligaste då dem absolut saknar alla former av spärrar när det kommer till vilket våld dem är villiga att göra sig skyldiga till när dem möts av personal eller civila väktare i butik, Dem går så långt att dem hellre gör sig skyldiga till rån i motvärnsfallet än att bara åka fast för stöld, Rån i Motvärnsfallet är när en gärningsman använder kraftigt våld för att komma undan med varorna denne tillgripit.
Personligen har jag fått fingrar avbrutna i denna situation, Blivit hotad med kniv åtskilliga gånger samt möts av mycket våldsamt beteende från gärningsmannen.

Personer 65+ är också en grupp i samhället som ofta ger förklaring när dem åker fast för snatteri att dem har mycket ont om pengar och behöver spara på sin pension, Jag kan förstå missbrukaren och pensionären när det kommer till att dem stjäl varor för att kunna ha mat för dagen men fortfarande är det inget jag accepterar men har all förståelse i världen för tanken.
Att få förklaring som att jag har inget kundkort som andra har och dem får rabatter men det får inte jag, Därför snattar jag så jag får rabatt jag med, Detta är resonemang jag aldrig kan förstå och än mindre förstå hur personen är funtad.

Bedrägligt beteende är ett brott som ofta är aktuellt i butiker och som civila väktare ibland griper personer för och ett exempel på en sådan händelse kan vara att en person som tar en påse för lösviktsgodis och plockar naturgodis för 14,90 hg och därefter lägger lite vanligt lösviktsgodis ovanpå naturgodiset “Lösviktsgodis är mycket billigare en ett hekto naturgodis.

Den farligaste delen i att konfrontera en snattare eller vid en stöld är just när man närmar sig personen och ska legitimera sig för denne, Det är då personen i fråga beslutar sig för att slåss, göra motstånd, dra kniv eller annat som kan skapa våld från gärningsmannen.

Därför måste man alltid vara beredd och agera kraftfullt när man bemöts med våld eller hot om våld, Att vid flyktfara eller flyktrisk, hot om våld använda sig av handfängsel.
Under mina 22 år som väktare och mestadels av tiden i handelsmiljö civilt så har man gripit tusentals personer och mestadels är alla lugna och följer med frivilligt till kontor eller lager men så finns det den lilla skaran som inte gör det utan ska göra en stor sak av ett snatteri som oftast bara leder till böter vilket gör att dem direkt använder sig av våld för att slita sig fria, börja hota eller drar nån form av vapen.

Jag avrundar nu detta inlägg på bloggen men återkommer mycket snart med ännu ett inlägg, Vad det kommer handla om får vi se.

Share

Ett gripande och eventuella eventuella påföljder vid snatteri

En person kommer in i en butik, Jag som civil väktare iakttar och spanar på aktuell person, Personen tillgriper olika antal varor på olika tillvägagångssätt.
Personen passerar kassan utan att ha betalt för den eller de varor personen inte betalt, Jag legitimerar mig som civil väktare samt informerar att personen är gripen för snatteri och får medfölja för samtal på kontor eller lager.

På denna plats skrivs det en anmälan om tillgrep i butik, En anmälan om tillgrepp i butik.
I denna anmälan skrivs information om målsägande som är aktuell butik adress samt organisationsnummer samt telefonnummer till denne.
Därefter skriver man den misstänktes personuppgifter i anmälan och därefter följer då den gärningsbeskrivning där jag som civil väktare redogör för vad jag sett, vad den misstänkte har gjort och hur denne gått tillväga då denne tillgrep aktuella varor.
Jag kollar om det finns ersättningsanspråk från butiken men är varan oförstörd med tillhörande förpackning etc så finns det inga anspråk från målsäganden.
Är förpackningen förstörd eller på annat sätt osäljbar så kommer butiken att ha ett ersättningsanspråk på den misstänkte för detta.
Jag frågar även om den misstänkte erkänner eller förnekar brott, Erkänner denne så är allt där direkt ur världen eftersom den misstänkte då kommer att få ett så kallat strafföreläggande.

Strafföreläggande

En förundersökning leder inte alltid till åtal och rättegång även om åklagaren anser att det finns bevis för att brottet har begåtts. Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela så kallat strafföreläggande.

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkte, på vilken han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet. Detta är frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstolen i stället.

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom. Exempel på sådana brott är stöld, snatteri och trafikförseelser.

Erkänner inte personen så kommer denne att kallas till rättegång där jag som vittne till händelsen kommer att kallas till huvudförhandling och vittna mot denne person.
Döms man så kan straffet bli värre än om man erkänt tillgrepp i fråga om bötesbeloppet.

Dock är detta inte den stora saken som jag ser det egentligen att personen får ett bötesbelopp utan då är det värre med att man alltid som dömd för ett brott hamnar i polisens belastningsregister där alla dömda personer finns i 5 år för snatteri.
Detta ställer till stora problem för den dömde och då framförallt om man passerat 18 år och ska söka jobb tex då allt fler företag begär utdrag ur belastningsregistret innan dem anställer någon.
Är man under 18 år kommer man att tillsammans med vårdnadshavare få samtala med sociala myndigheterna vilket bara det kan bli allvarligt om brottet beror på dålig hemma miljö, Upptäcker socialförvaltningen detta och en större utredning görs kan man bli omhändertagen med stöd av LVU ”LVU = Lagen om vård av unga och därmed hamna hos fosterfamilj etc.
Det är oerhört vanligt att arbetsgivare begär ett utdrag ur belastningsregistret när man söker anställning i arbeten som ställer krav på pålitlighet eller på annat sätt kommer ha förtroende på något sätt tex hantera pengar eller andra värdehandlingar.
Numera begär oftast kommuner utdrag ur belastningsregistret då man ska söka jobb på dagis men det förekommer i alla branscher som restauranger butiker banker med mera.

Dock är det även väldigt vanligt att även bostadsföretag och bostadsrättsföreningar begär detta utdrag ur belastningsregistret innan man får teckna avtal eller flytta in i en bostadsrättsförening.

Att vara straffad för snatteri eller stöld är aldrig bra, Tänk till innan du begår en sådan handling som är straffbar, Detta då det lilla snatteriet för 20 kr kan komma att kosta dig så mycket mer än lite böter.
Det är för sent att tänka, Efter att man begått en brottslig handling.

att snatta är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Vad många inte tänker på heller är att begår man upprepande snatterier inom korta perioder kan man där dömas till just fängelse upp till sex månader.
Och ännu värre är det om du snattar och försöker använda våld för att inte åka fast och med avsikt att behålla varorna då är det ett så kallat Motvärnsrån och då blir det absolut inget bötesbelopp utan då är det aktuellt med ett fängelsestraff beroende på våldet den misstänkte använder.

I 6 kapitlet 5 paragrafen står det.
5 § Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år. Detsamma skall gälla om någon med sådant våld eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne är. Lika med våld anses att försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Har man verktyg som man använder för att tillgripa vara eller varor eller väskor som är specialgjorda för att tillgripa varor så är det direkt stöld, Detta då gärningsmannen har planerat gärningen.
Men att snatta är en så kallad ingivelse att tillgripa något då ska man dömas till just snatteri.

Allt för ofta griper jag även personer med så kallat LMA kort, Dem som har detta är dem som söker uppehållstillstånd i Sverige och det är väldigt allvarligt då man begår brott fast man är aktuell med en asylansökan vilket kan innebära att man nekas att bli medborgare i Sverige.

Ja detta var lite om snatteri och och de eventuella konsekvenser det kan medföra att tillgripa varor utan att betala för dessa.

Share